Francisco Campos, premio Diego Bernal: “Os medios tradicionais teñen dereito á atención preferente das políticas públicas”

“Unha sociedade sen medios de comunicación e sen diversidade pluralista acaba sendo unha sociedade sen confianza…