A mocidade pontereán ensaia o seu dereito a participar nun pleno municipal

O salón de plenos do concello de Ponteareas foi testemuña do pleno da infancia e adolescencia…