Mos vive un repunte de licenzas urbanísticas

Continúa a notable tendencia á alza das licenzas de obra maior e de primeira ocupación concedidas…