Modesto Toubes, propietario de Queixería Casleiras: “Pertencer a Galicia Calidade non é un premio, pero é como se o fose”

Ata hai dezaseis ou dezasete anos a palabra ‘queixo’ non significaba apenas nada. Nin sequera era…