O 72% do alumnado presentado supera as probas de certificación dos niveis B1, B2 e C1 de inglés para centros plurilingües

O 72 por centro do alumnado presentado ás probas organizadas pola Consellería de Educación, Universidade e…