O Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico tudense podería estar entre xullo e setembro

A tramitación do Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico Artístico de Tui, PEPCHA, entra na…