DeVigo dirixe a RFG en tres concertos gratuítos baixo o lema ‘Música para a cidade’

A Real Filharmonía de Galicia ten entre as súas prioridades achegar a orquestra e a música…