A Xunta resolve as axudas a salas privadas de artes escénicas

As salas Ártika e Teatro Ensalle de Vigo, Ingrávida do Porriño e Teatro del Andamio e…